Mando Oy:n historia

Mando Oy:n historia ja yrityksen syntyminen 2022

Syyskuussa 2022 kääntyi yrityksessämme uusi lehti, kun Jari Aholan ja hänen vaimonsa Helena Aholan pitkä työura alalla oli päättymässä ja oli aika keskittyä elämän muihin tärkeisiin asioihin. Jari Ahola Oy jäi virallisesti historiaan 14.9.2022 ja yritys sai uuden nimen – Mando Oy – sekä keulakuvakseen uuden omistajan.

Mando Oy:n koko osakekannan osti Naklert Holding Oy, jonka omistavat vuosia meillä työskennellyt Oni Naklert yhdessä vaimonsa Annan kanssa.

Hommat meillä jatkuvat ja asiakkaita palvelee tuttu kahdeksan hengen tiimi.

Jari ja Helena Ahola kiittävät asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista ja kaikesta yhteistyöstä!

Ennen Mando Oy:tä oli Jari Ahola Oy

Jari Ahola Oy:n alku ulottuu syksyyn 1979, jolloin yrityksen perustaja Jari Ahola aloitti uraansa Casio-kassakoneiden myyntiedustajana Oy Regna Ab:ssä. Jälleenmyynnin pelisäännöt tulivat hänelle tutuksi, kun hän vuonna 1981 siirtyi silloisen menestystuotteen TEC-kassojen jälleenmyynnin vetäjäksi.

Seuraavien vuosien aikana Regna Oy siirtyi Esselte Oy:lle, RBC:lle ja edelleen Oy Facit Ab:lle ja Jari Aholan työpaikka vaihtui yrityskauppojen myötä. Oman yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi 1990-luvun alkupuolen laman aikana. Jari Ahola Ky perustettiin 19.2.1992.

Jari Ahola jatkoi omassa yrityksessään yrittäjänä Facitin edustamien Casio-kassojen myyntiä. Oy Facit Ab hoiti tuotteiden varastoinnin ja laskutuksen ja maksoi Jari Aholalle sovitun provision. Myöhemmin provisiomallin muututtua Jari Ahola käynnisti neuvottelut Casio-kassojen edustuksesta suoraan Casion edustajan kanssa.

Alkuvuonna 1993 Casion silloinen Euroopan myyntipäällikkö herra Kuroda suostui Jari Aholan tekemään ehdotukseen niistä toimenpiteistä, joilla Casion markkinaosuus nostettaisiin uudelle tasolle. Esitys sisälsi myös vaatimuksen Jari Aholalle myönnettävästä yksinmyyntioikeudesta. Toiminnan rahoituksen järjestyttyä yrittäjän henkilökohtaisilla järjestelyillä saatiin yritystoiminta käyntiin.

Jari Ahola toimi Casion virallisena maahantuojana kassapäätteille ja niiden lisälaitteille 1.4.1994 lähtien, jolloin Suomessa oltiin hiljalleen toipumassa lamavuosista. Ensimmäisenä toimistona palveli tuolloin noin vuoden 10 m2:n varastokoppi Helsingin Itä-Pasilassa, josta yritys siirtyi vuodeksi naapurissa olleisiin 70m2:n tiloihin.

Jari Aholan lisäksi yrityksessä toimi vaimo Helena Ahola ensin osa-aikaisesti vuodesta 1994 lähtien ja kokopäivätoimiseksi hän siirtyi vuonna 2000. Aluksi myynti oli ainoastaan jälleenmyyjien kautta ja myös huolto oli aluksi ulkoistettu. Myöhemmin yritykseen palkattiin myyntimies pääkaupunkiseudulle kuten myös omat huolto-/tukihenkilöt.

Jari Ahola Ky menestyi ja paransi tuloksentekokykyään, kun asiakkaat ja varsinkin jälleenmyyjät luottivat yritykseen. Tuli aika vaihtaa yhtiömuotoa ja muutos osakeyhtiöksi tapahtui 27.2.1996. Samana vuonna yhtiö sai uudet 300 m2:n toimitilat Länsi-Pasilan Palkkatilankadulta, josta yhtiö muutti nykyisiin toimitiloihin Elimäenkadulle marraskuussa 2015. Yrityksen henkilöstövahvuus oli tuolloin kahdeksan henkilöä.

Mando-kassajärjestelmän kehittäminen aloitettiin Jari Ahola Oy:ssä, kun Casio ilmoitti vuonna 2020 lopettavansa kassojen valmistuksen. Yhdessä Jari Aholan pitkän kokemuksen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa kehitetty Mando-kassajärjestelmä tuotiin markkinoille 2021.

Valikko