Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Mando Oy
Y-tunnus: 0879919-5
Osoite: Elimäenkatu 20 A
Postinumero: 00510
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 020 7890750
Sähköpostiosoite: myynti@mando.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Mando Oy
Nimi: Petteri Särkkä
Osoite: Elimäenkatu 20 A
Postinumero: 00510
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 020 7890754
Sähköposti: petteri@mando.fi

Tietosuojavastaava

Yritys: Mando Oy
Nimi: Petteri Särkkä
Osoite: Elimäenkatu 20 A
Postinumero: 00510
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 020 7890754
Sähköposti: petteri@mando.fi 

Rekisterin käyttötarkoitus
– Mando Oy asiakasrekisteri
– Mando Oy liidirekisteri

Mando Oy:llä on asiakasrekisteri, joita käytetään asiakastietojen ylläpitoon sekä tilaus, toimitus ja laskutusprosessiin. Tietojärjestelmän ydinohjelma on SKJ.

Mando Oy liidirekisteriä käytetään potentiaalisten yritysten tietojen säilyttämiseen ja markkinointiviestinnän tekemiseen. Tiedot haetaan julkisista viranomaisrekistereistä verkosta (YTJ, PRH ja Verottajan julkiset rekisterit) sekä asiakkaiden verkkosivuilla lähettämien yhteydenottojen kautta.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksen ja henkilön nimet sekä yrityksen yhteystiedot (osoite ja puhelinnumerot), laskutustiedot (myös reskontra) sekä tilaus- ja toimituskanta.

Tietojen säilytysaika
SKJ. Asiakasrekisteri: Asiakassuhteen loppumisen jälkeen viranomaisvaatimusten mukainen säilytysaika.
Mando liidirekisteri: Liidien yritysten yhteyshenkilön tietoja säilytetään 1 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi, mikäli ei ole muodostunut asiakassuhdetta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä ja yrityksiltä itseltään sekä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. YTJ, PRH ja Verottajan julkiset rekisterit).

Tietoja kerätään myös Matomo Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset ja niistä jää merkintä, kun niitä käytetään

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

.rsTmb{ visibility: none; }